سنتز آب‌دهی

کربوهیدرات

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
262,620 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ویژگی‌های عنصر کربن، پلی‌مر، هیدرولیز و سنتز آب‌دهی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,987 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد