زیست‌شناسی 1

چگونگی گوارش غذا در دهان و انجام عمل بلع

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,275 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختار لوله گوارش

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,029 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گوارش هیدر، کرم خاکی، ملخ، پرندگان و وال

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
22,912 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گوارش انگل‌ها و جانداران تک سلولی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,176 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه گوارش در جانداران متفاوت

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,770 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت هادی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,277 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت روپوست، بافت زمینه‌ای

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,478 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مناطق مریستمی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,194 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت عصبی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,616 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافت ماهیچه‌ای

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,098 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد