تک سلولی

دستگاه گوارش انگل‌ها و جانداران تک سلولی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,176 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گوارش در تک سلولی‌ها و هیدر آب شیرین

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
317 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تک سلولی و چند سلولی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد