سال سوم ابتدایی

بخوان و حفظ کن: نقاش دنیا

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,246 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دهم: یار مهربان

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,855 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس نهم: بوی نرگس

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,120 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هشتم: پیراهن بهشتی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
8,401 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حکایت: بهانه

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,800 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفتم: کار نیک

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,737 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخوان و حفظ کن: مثل باران

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,088 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس ششم: فداکاران

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
10,003 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پنجم: بلدرچین و برزگر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,917 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهارم: آواز گنجشک

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
11,019 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد