سال سوم ابتدایی

بخوان و حفظ کن: بهاران

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,464 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس شانزدهم: اگر جنگل نباشد

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,722 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پانزدهم: دریا

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,089 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حکایت: خروس ایرانی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,206 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهاردهم: ایران آباد

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,737 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخوان و حفظ کن: وطن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,971 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوازدهم: ایران عزیز

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,667 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حکایت: راز جعبه

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,987 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس یازدهم: نویسنده بزرگ

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,995 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخوان و حفظ کن: نقاش دنیا

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,191 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد