خوانداری سوم ابتدایی

ترانه‌های خاله ستاره (ستاره)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,126 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بهتر از سیب

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
20,352 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حکایت: افتادن از آسمان

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,206 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس هفدهم: چشم‌های آسمان

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,034 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخوان و حفظ کن: بهاران

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,464 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس شانزدهم: اگر جنگل نباشد

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,722 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس پانزدهم: دریا

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,089 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حکایت: خروس ایرانی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,206 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس چهاردهم: ایران آباد

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,737 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخوان و حفظ کن: وطن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,971 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد