سال سوم ابتدایی

شمارش چندتا چندتا (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
148 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش چندتا چندتا (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
395 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش چندتا چندتا (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
280 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش چندتا چندتا (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,468 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش چندتا چندتا (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,841 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ترانه‌های خاله ستاره (ستاره)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,126 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بهتر از سیب

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
20,352 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گفت و گو با خدا

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
26,188 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونگی تشخیص نشت مواد نفتی از خطوط لوله

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,405 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تلفن‌های ضروری تماس با شرکت نفت

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,990 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد