سال سوم ابتدایی

بخوان و حفظ کن: هم‌بازی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,918 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس سوم: آسمان آبی، طبیعت پاک

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,308 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس دوم: زنگ ورزش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
7,932 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخوان و حفظ کن: پدربزرگ

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,644 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درس اول: محله ما

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,808 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مهره‌داران

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,193 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

غذای جانوران

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,870 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پستانداران

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,294 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خزندگان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,809 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ماهی‌ها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,704 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد