سال ششم ابتدایی

میوه هنر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,625 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حماسه هرمز

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,474 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

وطن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,555 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دریاقلی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,849 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

علم و عمل

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,610 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ای وطن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,268 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بوعلی و بهمنیار

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,408 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درخت علم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,552 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عطار و مولانا

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
5,409 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

باران

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,037 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد