سال ششم ابتدایی

بوی خوش مدینه (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,473 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بوی خوش مدینه (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,462 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نارنجی پوش امانتدار (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,042 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نارنجی پوش امانتدار

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,119 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مرد جوان و خیاط حیله‌گر

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
26,376 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیایش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,731 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ستاره روشن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,463 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

به گیتی به از راستی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,815 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کتابخوانی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,652 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

افلاطون و مرد جاهل

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,967 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد