سال ششم ابتدایی

دوخت بدنه جامدادی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
26,244 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دوخت و تزئین جیب

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
31,219 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دوخت جامدادی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
21,594 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ویرایش و چاپ تصویر (منوی فارسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,325 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ویرایش و چاپ تصویر (منوی انگلیسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,828 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ترسیم و رنگ‌آمیزی (منوی فارسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,176 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ترسیم و رنگ‌آمیزی (منوی انگلیسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,693 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کار با پرونده و پوشه (منوی فارسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,515 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کار با پرونده و پوشه (منوی انگلیسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,333 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کار با نماد و پنجره (منوی فارسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,020 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد