سال ششم ابتدایی

چگونگی استقامت مواد در شرایط مختلف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
692 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آزمایش تولید صدا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
381 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حلقه رشد در گیاهان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
6,685 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تولید گازهای آتشفشانی در آزمایشگاه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
745 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با کدهای مورس

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
514 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد