کار و فناوری

ساخت ماکت

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
46,045 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طراحی و ساخت ساک دستی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
33,074 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سبزی‌کاری

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
32,432 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طراحی و ساخت دستگاه مشابه نگار

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
38,257 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طراحی و ساخت ماکت سازه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
42,738 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طراحی و ساخت خودروی کشی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
32,708 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طراحی و ساخت خودروی برقی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
40,329 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خیاطی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
39,847 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طراحی و ساخت ماکت هواپیمای مسافربری

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
37,939 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گل‌کاری

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
29,329 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد