سال ششم ابتدایی

کار با نماد و پنجره (منوی انگلیسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,261 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش فارسی کردن رایانه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,589 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رایانه و لوازم آن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,560 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش ارگونومی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,969 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درخت بخشنده

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کیمیاگر

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
29,369 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آخر خط

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,565 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درخت بخشنده

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
19,824 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چرخ ریسک (3)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,155 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چرخ ریسک (2)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,219 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد