سال ششم ابتدایی

گلدوزی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
50,420 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طراحی و ساخت گردونه تصویر

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
29,578 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طراحی و ساخت دستگاه دقت سنج

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
33,915 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طراحی و ساخت چی به چی مربوطه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
29,380 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بافتنی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
66,130 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

طراحی و ساخت احجام تزیینی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
51,653 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آماده کردن و تزیین سالاد

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,910 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ابزار و انواع برش در آشپزی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
31,624 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نمایش مراحل حل مسئله (روندنما)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,651 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روش حل مسئله (الگوریتم)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,471 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد