رایانه

آموزش تکمیلی نوشتن با رایانه (منوی فارسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,740 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش تکمیلی نوشتن با رایانه (منوی انگلیسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,780 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کار با شکل‌ها و صفحه‌آرایی (منوی فارسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,728 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کار با شکل‌ها و صفحه‌آرایی (منوی انگلیسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,617 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ایجاد جدول (منوی فارسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,595 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ایجاد جدول (منوی انگلیسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,524 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ویرایش متن (منوی فارسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,862 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ویرایش متن (منوی انگلیسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,922 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کار با قلم (منوی فارسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,698 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کار با قلم (منوی انگلیسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,654 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد