جدول

ایجاد جدول (منوی فارسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,595 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ایجاد جدول (منوی انگلیسی)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
5,524 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با جدول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
327 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جدول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
345 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد