خوانداری ششم ابتدایی

مرد جوان و خیاط حیله‌گر

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
26,376 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیایش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,731 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ستاره روشن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,463 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

به گیتی به از راستی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,815 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کتابخوانی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,652 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

افلاطون و مرد جاهل

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,967 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میوه هنر

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,625 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

حماسه هرمز

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
9,474 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

وطن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,555 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دریاقلی

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
4,849 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد