سال ششم ابتدایی

انواع مردم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,625 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زنگ انشاء

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,451 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دوستان همدل

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
11,671 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ادب لقمان

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,264 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هفت خان رستم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,606 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سخن

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,323 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هدهد

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,661 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ای مادر عزیزم

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,688 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پنجره‌های شناخت

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,390 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محبت

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,961 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد