سال ششم ابتدایی

معرفت کردگار

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,517 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ستایش

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,378 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زنگ علوم

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
20,924 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منبع اصلی انرژی (خورشید)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
21,574 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منابع انرژی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
19,846 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال مختلف انرژی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,301 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نسبت و تناسب (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
848 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نسبت و تناسب (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5,148 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نسبت و تناسب (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,579 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مشخصات دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
239 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد