نسبت و تناسب

نسبت و تناسب (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
848 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نسبت و تناسب (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
5,148 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نسبت و تناسب (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,579 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نسبت و تناسب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
748 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نسبت مساوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
423 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقدار داده شده، درصد خواسته شده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
466 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کاربرد نسبت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
608 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد