رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مواد برای حرکت به انرژینیاز دارند فیلم 4,735
شکل‌های انرژی فیلم 6,033
انرژی تغییر مواد فیلم 4,224
انرژی انجام کارها فیلم 4,915
تشکیل سنگ‌های رسوبی فیلم 16,517
تشکیل سنگ‌های آذرین فیلم 11,268
آشنای با انواع سنگ فیلم 7,058
آشنایی با کانی‌ها و مواد تشکیل‌دهنده خاک فیلم 4,055
آشنایی با کار و روش جمع‌آوری اطلاعات دانشمندان فیلم 6,483
فسیل فیلم 14,161
چگونگی جمع‌آوری اطلاعات از فسیل فیلم 8,947
سرعت نفوذ آب در خاک فیلم 8,384
مواد تشکیل‌دهنده خاک و تاثیر نوع خاک بر رشد گیاهان فیلم 6,959
روش شکل‌گیری خاک فیلم 6,103
ساخت چند وسیله با آینه، ذره‌بین، عدسی فیلم 7,483
کاربرد عدسی‌ها و منشور فیلم 10,950
نور طبیعی و نور مصنوعی فیلم 4,363
اتم و مولکول‌های آن فیلم 3,871
منبع اصلی انرژی (خورشید) فیلم 3,986
منابع انرژی فیلم 4,023

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد