علوم پنجم ابتدایی

آلودگی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,388 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمعیت انسان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,135 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با کار و روش جمع‌آوری اطلاعات دانشمندان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
20,761 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فسیل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
20,084 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونگی جمع‌آوری اطلاعات از فسیل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
23,010 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سرعت نفوذ آب در خاک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
22,735 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مواد تشکیل‌دهنده خاک و تاثیر نوع خاک بر رشد گیاهان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
21,726 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

روش شکل‌گیری خاک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
24,488 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساخت چند وسیله با آینه، ذره‌بین، عدسی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,045 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کاربرد عدسی‌ها و منشور

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
12,927 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد