رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نیروی تکیه گاه انیمیشن 8,859
اثر متقابل نیرو انیمیشن 8,108
فواید اصطحکاک انیمیشن 12,260
انواع انرژی انیمیشن 12,708
انبساط و انقباض گاز ها انیمیشن 9,422
جنبش مولکولی انیمیشن 7,966
ساختار مولکولی عناصر انیمیشن 10,195
دماسنج انیمیشن 7,209
انواع ماشین ها انیمیشن 7,499
انواع ماشین‌ها انیمیشن 8,166
تشکیل تصویر در عدسی ها انیمیشن 13,242
تولید موج با فنر انیمیشن 6,764
بار الکتریکی انیمیشن 9,088
انبساط و انقباض انیمیشن 14,886
آهن‌ربا انیمیشن 20,481
تراکم پذیری مواد انیمیشن 30,430

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد