رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
دستگاه گردش خون فیلم 10,265
اندام‌های تنفسی فیلم 7,542
سفر به منظومه شمسی فیلم 12,993
نزدیک‌ترین همسایه زمین فیلم 5,556
زمین فیلم 6,227
سنگ‌ها از چه ساخته شده‌اند؟ فیلم 6,320
سنگ‌ها فیلم 10,659
آهن‌ربا بسازید فیلم 4,586
نام‌گذاری سرهای آهن‌ربا فیلم 4,328
مدار الکتریکی فیلم 4,808
رسانا و نارسانا فیلم 4,334
الکتریسیته چگونه جریان پیدا می‌کند؟ فیلم 5,783
الکتریسیته فیلم 3,781
مخلوط‌های یک‌نواخت فیلم 4,492
مخلوط چیست؟ فیلم 6,782
بند‌پایان فیلم 4,958
کرم آسکاریس فیلم 4,849
کرم‌ها فیلم 4,181
جانوران بی‌مهره فیلم 9,202
استفاده‌های گوناگون از گیاهان فیلم 3,771

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد