رسانه هایی با موضوع علوم

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
منابع تولید گرما فیلم 3,495
گرما فیلم 3,437
تبدیل انرژی فیلم 2,950
آلاینده‌های هوا فیلم 3,502
استفاده از هوا فیلم 3,218
وجود گاز در هوا و تاثیر آن بر زندگی جانداران فیلم 2,554
وجود هوا در اطراف ما فیلم 3,623
سفر به فضا فیلم 11,737
منظومه شمسی فیلم 11,154
گردش زمین فیلم 8,665
بازیافت و ضرورت آن فیلم 6,200
استفاده از سنگ و کانی در زندگی فیلم 8,771
معرفی آهنربا فیلم 9,132
ساخت آهنربا و اهنربای الکتریکی فیلم 10,013
قطب‌نما و قبله‌نما فیلم 7,124
مدار متوالی و موازی فیلم 16,448
رسانا و نارسانا فیلم 5,565
مدار الکتریسیته فیلم 5,569
چگونگی ذخیره کردن انرژی فیلم 5,053
تبدیل انرژی فیلم 6,818

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد