ریاضی

جبر و معادله

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
695 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سرگرمی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
42 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سرگرمی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
44 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
55 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اعداد ریاضی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
40 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
14 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه مساحت مثلث

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
682 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه مساحت متوازی‌الاضلاع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
803 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم ارتفاع متوازی‌الاضلاع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
164 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد