ریاضی

تقسیم و بخش‌پذیری (7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,321 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم و بخش‌پذیری (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
197 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم و بخش‌پذیری (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
242 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم و بخش‌پذیری (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
337 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم و بخش‌پذیری (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
332 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم و بخش‌پذیری (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
715 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم و بخش‌پذیری (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
692 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب تقریبی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
394 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب تقریبی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,833 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب عددهای دو رقمی در دو رقمی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
233 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد