ریاضی

ضرب اعداد یک رقمی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
806 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اعداد یک رقمی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
600 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم ضرب (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
916 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم ضرب (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
930 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم ضرب (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
980 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم ضرب (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,220 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش چندتا چندتا (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
148 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش چندتا چندتا (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
395 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش چندتا چندتا (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
280 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش چندتا چندتا (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
2,468 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد