رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس چهارم (التمرین الثالث) فایل صوتی 570
درس چهارم (التمرین الثانی) فایل صوتی 512
درس چهارم (التمرین الاول) فایل صوتی 507
درس چهارم (ترجمه کنید) فایل صوتی 558
درس چهارم (بدانیم) فایل صوتی 556
درس چهارم (فعل الامر) فایل صوتی 523
درس چهارم (درستی یا نادرستی گزینه‌ها) فایل صوتی 519
درس چهارم (الصبر مفتاح الفرج) فایل صوتی 1,003
درس چهارم (المعجم) فایل صوتی 563
درس سوم (کنز الحکمه) فایل صوتی 5,227
درس سوم (التمرین السابع) فایل صوتی 583
درس سوم (التمرین السادس) فایل صوتی 570
درس سوم (التمرین الخامس) فایل صوتی 548
درس سوم (التمرین الرابع) فایل صوتی 529
درس سوم (التمرین الثالث) فایل صوتی 537
درس سوم (التمرین الثانی) فایل صوتی 576
درس سوم (التمرین الاول) فایل صوتی 529
درس سوم (ترجمه کنید) فایل صوتی 599
درس سوم (بدانیم) فایل صوتی 553
درس سوم (فعل الامر) فایل صوتی 563

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد