رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هشتم (انوار القرآن) فایل صوتی 125
درس هشتم (حوارات) فایل صوتی 84
درس هشتم (لغات جدید) فایل صوتی 83
درس هشتم فایل صوتی 75
درس هفتم (انوار القرآن) فایل صوتی 91
درس هفتم (حوارات) فایل صوتی 75
درس هفتم (لغات جدید) فایل صوتی 78
درس هفتم فایل صوتی 79
درس ششم (انوار القرآن) فایل صوتی 76
درس ششم (حوارات) فایل صوتی 71
درس ششم (لغات جدید) فایل صوتی 73
درس ششم فایل صوتی 63
درس پنجم (انوار القرآن) فایل صوتی 65
درس پنجم (حوارات) فایل صوتی 60
درس پنجم (لغات جدید) فایل صوتی 69
درس پنجم فایل صوتی 62
درس چهارم (انوار القرآن) فایل صوتی 70
درس چهارم (حوارات) فایل صوتی 64
درس چهارم (لغات جدید) فایل صوتی 68
درس چهارم فایل صوتی 79

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد