رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس چهارم فایل صوتی 507
درس سوم (انوار القرآن) فایل صوتی 1,744
درس سوم (حوارات) فایل صوتی 476
درس سوم (لغات جدید) فایل صوتی 408
درس سوم فایل صوتی 482
درس دوم (انوار القرآن) فایل صوتی 1,906
درس دوم (حوارات) فایل صوتی 525
درس دوم (لغات جدید) فایل صوتی 465
درس دوم فایل صوتی 571
درس اول (حوارات) فایل صوتی 449
درس اول (لغات جدید) فایل صوتی 504
درس اول فایل صوتی 570
المعجم (ی) فایل صوتی 414
المعجم (ه) فایل صوتی 409
المعجم (و) فایل صوتی 402
المعجم (ن) فایل صوتی 424
المعجم (م) فایل صوتی 414
المعجم (ل) فایل صوتی 409
المعجم (ک) فایل صوتی 430
المعجم (ق) فایل صوتی 393

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد