رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مقدمه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 306
درس هشتم (انوار القرآن) فایل صوتی 927
درس هشتم (حوارات) فایل صوتی 602
درس هشتم (لغات جدید) فایل صوتی 567
درس هشتم فایل صوتی 529
درس هفتم (انوار القرآن) فایل صوتی 572
درس هفتم (حوارات) فایل صوتی 509
درس هفتم (لغات جدید) فایل صوتی 526
درس هفتم فایل صوتی 501
درس ششم (انوار القرآن) فایل صوتی 925
درس ششم (حوارات) فایل صوتی 509
درس ششم (لغات جدید) فایل صوتی 515
درس ششم فایل صوتی 545
درس پنجم (انوار القرآن) فایل صوتی 7,073
درس پنجم (حوارات) فایل صوتی 466
درس پنجم (لغات جدید) فایل صوتی 489
درس پنجم فایل صوتی 493
درس چهارم (انوار القرآن) فایل صوتی 564
درس چهارم (حوارات) فایل صوتی 470
درس چهارم (لغات جدید) فایل صوتی 472

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد