رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
مقدمه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) فایل صوتی 482
درس هشتم (انوار القرآن) فایل صوتی 1,371
درس هشتم (حوارات) فایل صوتی 785
درس هشتم (لغات جدید) فایل صوتی 763
درس هشتم فایل صوتی 713
درس هفتم (انوار القرآن) فایل صوتی 857
درس هفتم (حوارات) فایل صوتی 695
درس هفتم (لغات جدید) فایل صوتی 711
درس هفتم فایل صوتی 786
درس ششم (انوار القرآن) فایل صوتی 1,300
درس ششم (حوارات) فایل صوتی 761
درس ششم (لغات جدید) فایل صوتی 697
درس ششم فایل صوتی 701
درس پنجم (انوار القرآن) فایل صوتی 7,458
درس پنجم (حوارات) فایل صوتی 636
درس پنجم (لغات جدید) فایل صوتی 672
درس پنجم فایل صوتی 672
درس چهارم (انوار القرآن) فایل صوتی 766
درس چهارم (حوارات) فایل صوتی 648
درس چهارم (لغات جدید) فایل صوتی 643

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد