رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم (س) فایل صوتی 572
المعجم (ز) فایل صوتی 531
المعجم (ر) فایل صوتی 521
المعجم (ذ) فایل صوتی 489
المعجم (د) فایل صوتی 656
المعجم (خ) فایل صوتی 568
المعجم (ح) فایل صوتی 585
المعجم (ج) فایل صوتی 544
المعجم (ث) فایل صوتی 522
المعجم (ت) فایل صوتی 587
المعجم (ب) فایل صوتی 529
المعجم (الف) فایل صوتی 555
درس دهم (سؤال 7) انیمیشن 1,346
درس دهم (سؤال 6) انیمیشن 888
درس دهم (سؤال 5) انیمیشن 869
درس دهم (سؤال 4) انیمیشن 807
درس دهم (سؤال 3) انیمیشن 762
درس دهم (سؤال 2) انیمیشن 746
درس دهم (سؤال 1) انیمیشن 827
درس نهم (سؤال 7) انیمیشن 757

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد