رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم (س) فایل صوتی 322
المعجم (ز) فایل صوتی 355
المعجم (ر) فایل صوتی 342
المعجم (ذ) فایل صوتی 330
المعجم (د) فایل صوتی 343
المعجم (خ) فایل صوتی 379
المعجم (ح) فایل صوتی 357
المعجم (ج) فایل صوتی 336
المعجم (ث) فایل صوتی 346
المعجم (ت) فایل صوتی 406
المعجم (ب) فایل صوتی 358
المعجم (الف) فایل صوتی 387
درس دهم (سؤال 7) انیمیشن 1,109
درس دهم (سؤال 6) انیمیشن 706
درس دهم (سؤال 5) انیمیشن 685
درس دهم (سؤال 4) انیمیشن 640
درس دهم (سؤال 3) انیمیشن 617
درس دهم (سؤال 2) انیمیشن 599
درس دهم (سؤال 1) انیمیشن 637
درس نهم (سؤال 7) انیمیشن 606

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد