رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس سوم (درستی یا نادرستی گزینه‌ها) فایل صوتی 537
درس سوم (جسر الصداقه) فایل صوتی 1,474
درس سوم (المعجم) فایل صوتی 648
درس دوم (نور السماء) فایل صوتی 642
درس دوم (التمرین التاسع) فایل صوتی 516
درس دوم (التمرین الثامن) فایل صوتی 565
درس دوم (التمرین السابع) فایل صوتی 573
درس دوم (التمرین السادس) فایل صوتی 522
درس دوم (التمرین الخامس) فایل صوتی 515
درس دوم (التمرین الرابع) فایل صوتی 507
درس دوم (التمرین الثالث) فایل صوتی 585
درس دوم (التمرین الثانی) فایل صوتی 529
درس دوم (التمرین الاول) فایل صوتی 615
درس دوم (فن ترجمه) فایل صوتی 569
درس دوم (بدانیم) فایل صوتی 541
درس دوم (درستی و نادرستی گزینه‌ها) فایل صوتی 682
درس دوم (قوانین المرور) فایل صوتی 1,188
درس دوم (المعجم) فایل صوتی 494
درس اول (التمرین السابع عشر) فایل صوتی 543
درس اول (التمرین السادس عشر) فایل صوتی 589

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد