رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
امام خمینی (ره) فایل صوتی 494
پشت جلد کتاب عربی نهم فایل صوتی 550
روی جلد کتاب عربی نهم فایل صوتی 759
مقدمه فایل صوتی 490
کتاب گویای عربی نهم فایل صوتی 847
راهنمای معلم عربی پایه اول متوسطه اول (12) فیلم 901
راهنمای معلم عربی پایه اول متوسطه اول (11) فیلم 764
راهنمای معلم عربی پایه اول متوسطه اول (10) فیلم 671
راهنمای معلم عربی پایه اول متوسطه اول (9) فیلم 731
راهنمای معلم عربی پایه اول متوسطه اول (7) فیلم 683
راهنمای معلم عربی پایه اول متوسطه اول (6) فیلم 670
راهنمای معلم عربی پایه اول متوسطه اول (5) فیلم 627
راهنمای معلم عربی پایه اول متوسطه اول (4) فیلم 656
راهنمای معلم عربی پایه اول متوسطه اول (3) فیلم 694
راهنمای معلم عربی پایه اول متوسطه اول (2) فیلم 640
راهنمای معلم عربی پایه اول متوسطه اول (1) فیلم 691
واژه‌نامه (حرف ی) فایل صوتی 928
واژه‌نامه (حرف ه) فایل صوتی 736
واژه‌نامه (حرف و) فایل صوتی 690
واژه‌نامه (حرف ن) فایل صوتی 693

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد