رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس هفتم (کنز الحکمه) فایل صوتی 710
درس هفتم (التمرین السادس) فایل صوتی 521
درس هفتم (التمرین الخامس) فایل صوتی 580
درس هفتم (التمرین الرابع) فایل صوتی 605
درس هفتم (التمرین الثالث) فایل صوتی 559
درس هفتم (التمرین الثانی) فایل صوتی 568
درس هفتم (التمرین الاول) فایل صوتی 505
درس هفتم (فن ترجمه) فایل صوتی 680
درس هفتم (بدانیم) فایل صوتی 548
درس هفتم (ترکیب وصفی و اضافی) فایل صوتی 4,908
درس هفتم (درستی یا نادرستی جمله‌ها) فایل صوتی 524
درس هفتم (ثمره الجد) فایل صوتی 623
درس هفتم (المعجم) فایل صوتی 525
درس ششم (کنز الحکمه) فایل صوتی 589
درس ششم (التمرین الرابع) فایل صوتی 453
درس ششم (التمرین الثالث) فایل صوتی 585
درس ششم (التمرین الثانی) فایل صوتی 527
درس ششم (التمرین الاول) فایل صوتی 559
درس ششم (بدانیم) فایل صوتی 535
درس ششم (فعل النهی) فایل صوتی 557

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد