رسانه هایی با موضوع عربی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس ششم (پاسخ درست را انتخاب کنید) فایل صوتی 518
درش ششم (تغییر الحیاه) فایل صوتی 647
درس ششم (المعجم) فایل صوتی 575
درس پنجم (کنز الحکمه) فایل صوتی 671
درس پنجم (التمرین السابع) فایل صوتی 541
درس پنجم (التمرین السادس) فایل صوتی 550
درس پنجم (التمرین الخامس) فایل صوتی 553
درس پنجم (التمرین الرابع) فایل صوتی 500
درس پنجم (التمرین الثالث) فایل صوتی 520
درس پنجم (التمرین الثانی) فایل صوتی 563
درس پنجم (التمرین الاول) فایل صوتی 555
درس پنجم (ترجمه کنید) فایل صوتی 565
درس پنجم (بدانیم) فایل صوتی 557
درس پنجم (فعل النهی) فایل صوتی 543
درس پنجم (درستی یا نادرستی گزینه‌ها) فایل صوتی 492
درس پنجم (الرجاء) فایل صوتی 554
درس پنجم (المعجم) فایل صوتی 536
درس چهارم (کنز الحکمه) فایل صوتی 7,982
درس چهارم (التمرین الخامس) فایل صوتی 585
درس چهارم (التمرین الرابع) فایل صوتی 546

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد