رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
گیت AND انیمیشن 950
فازور در نوسانات انیمیشن 984
عملکرد دیود انیمیشن 1,156
ضربان، طول موج و فرکانس صوت انیمیشن 1,087
ضربان چیست؟ انیمیشن 757
حرکت دورانی shm انیمیشن 865
تقویت‌کننده سیگنال انیمیشن 848
تغییر فاز در انتشار امواج (2) انیمیشن 813
تغییر فاز در انتشار امواج (1) انیمیشن 785
مدار ماه، زمین و منظومه شمسی انیمیشن 1,266
پارامترهای مختلف نوسان جسم انیمیشن 851
بازتاب امواج عرضی با طول متغیر انیمیشن 845
بازتاب امواج عرضی با طول ثابت انیمیشن 967
آونگ فوکو انیمیشن 977
آونگ ساده انیمیشن 1,059
انطباق دو نوسان انیمیشن 793
انطباق دو پالس موج انیمیشن 843
انتشار موج عرضی انیمیشن 1,008
انتشار موج طولی انیمیشن 977
امواج ساکن انیمیشن 983

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد