رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
گیت AND انیمیشن 836
فازور در نوسانات انیمیشن 867
عملکرد دیود انیمیشن 1,015
ضربان، طول موج و فرکانس صوت انیمیشن 970
ضربان چیست؟ انیمیشن 656
حرکت دورانی shm انیمیشن 752
تقویت‌کننده سیگنال انیمیشن 751
تغییر فاز در انتشار امواج (2) انیمیشن 719
تغییر فاز در انتشار امواج (1) انیمیشن 695
مدار ماه، زمین و منظومه شمسی انیمیشن 1,156
پارامترهای مختلف نوسان جسم انیمیشن 755
بازتاب امواج عرضی با طول متغیر انیمیشن 756
بازتاب امواج عرضی با طول ثابت انیمیشن 818
آونگ فوکو انیمیشن 869
آونگ ساده انیمیشن 949
انطباق دو نوسان انیمیشن 688
انطباق دو پالس موج انیمیشن 749
انتشار موج عرضی انیمیشن 893
انتشار موج طولی انیمیشن 887
امواج ساکن انیمیشن 890

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد