رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
زنگ اخبار ساده انیمیشن 1,973
تعادل توپ در فضا انیمیشن 2,019
پرتاب توپ در فضا انیمیشن 2,083
فشار گاز و برخورد مولکول‌ها انیمیشن 1,697
پرتاب توپ در زمین انیمیشن 1,636
مختصات قطبی و حقیقی انیمیشن 1,550
مؤلفه‌های افقی و عمودی یک گلوله در حال پرتاب انیمیشن 1,627
شناگر رودخانه انیمیشن 1,467
سقوط آزاد انیمیشن 1,632
تعقیب دو جسم با شتاب متفاوت انیمیشن 1,494
پرتاب گلوله (2) انیمیشن 1,447
پرتاب گلوله (1) انیمیشن 1,357
فرآیند ترمودینامیکی انیمیشن 1,732
هارمونیک انیمیشن 1,529
نوسان میرا انیمیشن 1,566
مفاهیم دامنه و فاز در نوسان انیمیشن 1,608
مدل کلاسیک الکترون‌های اطراف هسته انیمیشن 1,458
مدل اتمی لیتیوم انیمیشن 1,516
گیت OR انیمیشن 1,287
گیت NOT انیمیشن 1,248

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد