رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
زنگ اخبار ساده انیمیشن 2,076
تعادل توپ در فضا انیمیشن 2,095
پرتاب توپ در فضا انیمیشن 2,154
فشار گاز و برخورد مولکول‌ها انیمیشن 1,767
پرتاب توپ در زمین انیمیشن 1,709
مختصات قطبی و حقیقی انیمیشن 1,666
مؤلفه‌های افقی و عمودی یک گلوله در حال پرتاب انیمیشن 1,755
شناگر رودخانه انیمیشن 1,545
سقوط آزاد انیمیشن 1,694
تعقیب دو جسم با شتاب متفاوت انیمیشن 1,569
پرتاب گلوله (2) انیمیشن 1,508
پرتاب گلوله (1) انیمیشن 1,414
فرآیند ترمودینامیکی انیمیشن 1,822
هارمونیک انیمیشن 1,625
نوسان میرا انیمیشن 1,673
مفاهیم دامنه و فاز در نوسان انیمیشن 1,687
مدل کلاسیک الکترون‌های اطراف هسته انیمیشن 1,547
مدل اتمی لیتیوم انیمیشن 1,585
گیت OR انیمیشن 1,385
گیت NOT انیمیشن 1,331

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد