رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
زنگ اخبار ساده انیمیشن 1,571
تعادل توپ در فضا انیمیشن 1,565
پرتاب توپ در فضا انیمیشن 1,408
فشار گاز و برخورد مولکول‌ها انیمیشن 1,255
پرتاب توپ در زمین انیمیشن 1,209
مختصات قطبی و حقیقی انیمیشن 994
مؤلفه‌های افقی و عمودی یک گلوله در حال پرتاب انیمیشن 1,090
شناگر رودخانه انیمیشن 977
سقوط آزاد انیمیشن 1,207
تعقیب دو جسم با شتاب متفاوت انیمیشن 1,007
پرتاب گلوله (2) انیمیشن 986
پرتاب گلوله (1) انیمیشن 1,004
فرآیند ترمودینامیکی انیمیشن 1,266
هارمونیک انیمیشن 1,122
نوسان میرا انیمیشن 1,146
مفاهیم دامنه و فاز در نوسان انیمیشن 1,117
مدل کلاسیک الکترون‌های اطراف هسته انیمیشن 1,035
مدل اتمی لیتیوم انیمیشن 1,131
گیت OR انیمیشن 917
گیت NOT انیمیشن 884

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد