رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
زنگ اخبار ساده انیمیشن 1,404
تعادل توپ در فضا انیمیشن 1,410
پرتاب توپ در فضا انیمیشن 1,275
فشار گاز و برخورد مولکول‌ها انیمیشن 1,103
پرتاب توپ در زمین انیمیشن 1,070
مختصات قطبی و حقیقی انیمیشن 837
مؤلفه‌های افقی و عمودی یک گلوله در حال پرتاب انیمیشن 920
شناگر رودخانه انیمیشن 836
سقوط آزاد انیمیشن 1,048
تعقیب دو جسم با شتاب متفاوت انیمیشن 861
پرتاب گلوله (2) انیمیشن 851
پرتاب گلوله (1) انیمیشن 861
فرآیند ترمودینامیکی انیمیشن 1,122
هارمونیک انیمیشن 996
نوسان میرا انیمیشن 1,002
مفاهیم دامنه و فاز در نوسان انیمیشن 973
مدل کلاسیک الکترون‌های اطراف هسته انیمیشن 888
مدل اتمی لیتیوم انیمیشن 992
گیت OR انیمیشن 774
گیت NOT انیمیشن 743

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد