رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
زنگ اخبار ساده انیمیشن 1,802
تعادل توپ در فضا انیمیشن 1,817
پرتاب توپ در فضا انیمیشن 1,683
فشار گاز و برخورد مولکول‌ها انیمیشن 1,490
پرتاب توپ در زمین انیمیشن 1,455
مختصات قطبی و حقیقی انیمیشن 1,243
مؤلفه‌های افقی و عمودی یک گلوله در حال پرتاب انیمیشن 1,454
شناگر رودخانه انیمیشن 1,206
سقوط آزاد انیمیشن 1,445
تعقیب دو جسم با شتاب متفاوت انیمیشن 1,231
پرتاب گلوله (2) انیمیشن 1,219
پرتاب گلوله (1) انیمیشن 1,222
فرآیند ترمودینامیکی انیمیشن 1,550
هارمونیک انیمیشن 1,347
نوسان میرا انیمیشن 1,376
مفاهیم دامنه و فاز در نوسان انیمیشن 1,332
مدل کلاسیک الکترون‌های اطراف هسته انیمیشن 1,264
مدل اتمی لیتیوم انیمیشن 1,358
گیت OR انیمیشن 1,137
گیت NOT انیمیشن 1,089

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد