رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
زنگ اخبار ساده انیمیشن 1,445
تعادل توپ در فضا انیمیشن 1,446
پرتاب توپ در فضا انیمیشن 1,312
فشار گاز و برخورد مولکول‌ها انیمیشن 1,136
پرتاب توپ در زمین انیمیشن 1,102
مختصات قطبی و حقیقی انیمیشن 876
مؤلفه‌های افقی و عمودی یک گلوله در حال پرتاب انیمیشن 955
شناگر رودخانه انیمیشن 868
سقوط آزاد انیمیشن 1,083
تعقیب دو جسم با شتاب متفاوت انیمیشن 889
پرتاب گلوله (2) انیمیشن 883
پرتاب گلوله (1) انیمیشن 889
فرآیند ترمودینامیکی انیمیشن 1,149
هارمونیک انیمیشن 1,024
نوسان میرا انیمیشن 1,032
مفاهیم دامنه و فاز در نوسان انیمیشن 1,008
مدل کلاسیک الکترون‌های اطراف هسته انیمیشن 923
مدل اتمی لیتیوم انیمیشن 1,023
گیت OR انیمیشن 808
گیت NOT انیمیشن 779

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد