رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
زنگ اخبار ساده انیمیشن 1,473
تعادل توپ در فضا انیمیشن 1,470
پرتاب توپ در فضا انیمیشن 1,329
فشار گاز و برخورد مولکول‌ها انیمیشن 1,156
پرتاب توپ در زمین انیمیشن 1,120
مختصات قطبی و حقیقی انیمیشن 900
مؤلفه‌های افقی و عمودی یک گلوله در حال پرتاب انیمیشن 978
شناگر رودخانه انیمیشن 887
سقوط آزاد انیمیشن 1,105
تعقیب دو جسم با شتاب متفاوت انیمیشن 915
پرتاب گلوله (2) انیمیشن 895
پرتاب گلوله (1) انیمیشن 906
فرآیند ترمودینامیکی انیمیشن 1,173
هارمونیک انیمیشن 1,040
نوسان میرا انیمیشن 1,049
مفاهیم دامنه و فاز در نوسان انیمیشن 1,027
مدل کلاسیک الکترون‌های اطراف هسته انیمیشن 946
مدل اتمی لیتیوم انیمیشن 1,043
گیت OR انیمیشن 832
گیت NOT انیمیشن 798

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد