رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
زنگ اخبار ساده انیمیشن 1,631
تعادل توپ در فضا انیمیشن 1,636
پرتاب توپ در فضا انیمیشن 1,468
فشار گاز و برخورد مولکول‌ها انیمیشن 1,319
پرتاب توپ در زمین انیمیشن 1,268
مختصات قطبی و حقیقی انیمیشن 1,042
مؤلفه‌های افقی و عمودی یک گلوله در حال پرتاب انیمیشن 1,217
شناگر رودخانه انیمیشن 1,027
سقوط آزاد انیمیشن 1,265
تعقیب دو جسم با شتاب متفاوت انیمیشن 1,063
پرتاب گلوله (2) انیمیشن 1,047
پرتاب گلوله (1) انیمیشن 1,062
فرآیند ترمودینامیکی انیمیشن 1,341
هارمونیک انیمیشن 1,180
نوسان میرا انیمیشن 1,206
مفاهیم دامنه و فاز در نوسان انیمیشن 1,167
مدل کلاسیک الکترون‌های اطراف هسته انیمیشن 1,097
مدل اتمی لیتیوم انیمیشن 1,194
گیت OR انیمیشن 969
گیت NOT انیمیشن 936

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد