رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
زنگ اخبار ساده انیمیشن 1,545
تعادل توپ در فضا انیمیشن 1,538
پرتاب توپ در فضا انیمیشن 1,388
فشار گاز و برخورد مولکول‌ها انیمیشن 1,232
پرتاب توپ در زمین انیمیشن 1,185
مختصات قطبی و حقیقی انیمیشن 969
مؤلفه‌های افقی و عمودی یک گلوله در حال پرتاب انیمیشن 1,061
شناگر رودخانه انیمیشن 953
سقوط آزاد انیمیشن 1,179
تعقیب دو جسم با شتاب متفاوت انیمیشن 986
پرتاب گلوله (2) انیمیشن 961
پرتاب گلوله (1) انیمیشن 979
فرآیند ترمودینامیکی انیمیشن 1,242
هارمونیک انیمیشن 1,098
نوسان میرا انیمیشن 1,125
مفاهیم دامنه و فاز در نوسان انیمیشن 1,089
مدل کلاسیک الکترون‌های اطراف هسته انیمیشن 1,013
مدل اتمی لیتیوم انیمیشن 1,106
گیت OR انیمیشن 892
گیت NOT انیمیشن 861

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد