رسانه هایی با موضوع فیزیک

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
زنگ اخبار ساده انیمیشن 1,507
تعادل توپ در فضا انیمیشن 1,494
پرتاب توپ در فضا انیمیشن 1,358
فشار گاز و برخورد مولکول‌ها انیمیشن 1,182
پرتاب توپ در زمین انیمیشن 1,144
مختصات قطبی و حقیقی انیمیشن 928
مؤلفه‌های افقی و عمودی یک گلوله در حال پرتاب انیمیشن 1,016
شناگر رودخانه انیمیشن 913
سقوط آزاد انیمیشن 1,133
تعقیب دو جسم با شتاب متفاوت انیمیشن 941
پرتاب گلوله (2) انیمیشن 918
پرتاب گلوله (1) انیمیشن 935
فرآیند ترمودینامیکی انیمیشن 1,198
هارمونیک انیمیشن 1,062
نوسان میرا انیمیشن 1,074
مفاهیم دامنه و فاز در نوسان انیمیشن 1,048
مدل کلاسیک الکترون‌های اطراف هسته انیمیشن 975
مدل اتمی لیتیوم انیمیشن 1,064
گیت OR انیمیشن 854
گیت NOT انیمیشن 822

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد