رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
اشنایی با اعداد انیمیشن 3,549
شمارش اعداد انیمیشن 3,662
آشنایی با اندازه‌گیری و شمارش انیمیشن 4,109
شمارش داده ها انیمیشن 3,091
دسته‌بندی اعداد انیمیشن 3,702
آشنایی با نمادهای آموزشی انیمیشن 4,043
معرفی اعداد انیمیشن 3,594
معرفی اعداد انیمیشن 3,534
دسته‌بندی داده‌ها انیمیشن 3,600
دسته‌بندی داده‌ها انیمیشن 3,531
دسته‌های ده‌تایی و دسته‌بندی انیمیشن 4,506
آشنایی با دسته‌های ده‌تایی انیمیشن 5,140
شمارش و تناظر یک به یک انیمیشن 5,021
معرفی نمادهای ده‌دهی زیر صد انیمیشن 3,568
مرتب کردن داده‌ها انیمیشن 4,253
آموزش ترتیب اعداد انیمیشن 4,225
شمارش و یادگیری اعداد انیمیشن 4,907
دسته‌بندی و شمارش اعداد انیمیشن 3,063
دسته‌بندی و ارزش مکانی انیمیشن 3,198
دسته‌بندی و شمارش اعداد انیمیشن 2,993

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد