رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
تفریق اعداد (6) انیمیشن 859
تفریق اعداد (7) انیمیشن 879
تفریق اعداد (8) انیمیشن 806
تفریق اعداد (14) انیمیشن 828
تفریق اعداد (15) انیمیشن 849
تفریق اعداد (16) انیمیشن 746
تفریق اعداد (17) انیمیشن 771
تفریق اعداد (18) انیمیشن 753
تفریق اعداد (9) انیمیشن 812
تفریق اعداد (10) انیمیشن 799
تفریق اعداد (11) انیمیشن 837
تفریق اعداد (12) انیمیشن 845
تفریق اعداد (13) انیمیشن 910
اشکال هندسی انیمیشن 54,249
آموزش جمع و تفریق انیمیشن 38,939
خلاقیت انیمیشن 38,629
آموزش جمع انیمیشن 24,026
جمع دو رقمی انیمیشن 23,253
نماد‌های ریاضی انیمیشن 21,646
آموزش جمع انیمیشن 14,917

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد