رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
جمع بردارهای مستقل انیمیشن 793
جمع بردارها به روش تفکیکی مؤلفه‌های آن‌ها انیمیشن 842
تجزیه مؤلفه‌های یک بردار انیمیشن 868
ارزش مکانی اعداد دو رقمی انیمیشن 1,040
آشنایی با تقویم انیمیشن 844
نیمساز انیمیشن 4,254
تفریق برداری انیمیشن 4,086
جمع بردارها به روش انجمنی انیمیشن 2,056
جمع بردارها به روش جابجایی انیمیشن 1,906
مجموع زوایای مثلث انیمیشن 2,424
قرینه بردارها انیمیشن 2,028
فیثاغورس انیمیشن 2,857
عبارت جبری انیمیشن 2,921
زاویه محاطی انیمیشن 2,160
زاویه محاطی انیمیشن 2,101
زاویه دَوران انیمیشن 2,058
زاویه بین دو بردار انیمیشن 2,039
زاویه مرکزی انیمیشن 1,986
جمع بردارها به روش مثلثی انیمیشن 2,155
رابطه فیثاغورس انیمیشن 2,743

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد