رسانه هایی با موضوع ریاضی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک نمایید.

عنوان نوع رسانه ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
دَوران انیمیشن 2,094
آشنایی با مفهوم ضرب انیمیشن 904
بزرگ‌سازی اشکال با نقطه و خط انیمیشن 967
پول انیمیشن 841
تبدیل حروف به عدد (1) انیمیشن 781
تبدیل حروف به عدد (2) انیمیشن 759
اعداد زوج و فرد (1) انیمیشن 1,118
تشخیص و شناخت اعداد با سکه‌ها انیمیشن 812
تفریق اعداد (1) انیمیشن 840
تفریق اعداد (2) انیمیشن 755
تفریق اعداد (3) انیمیشن 786
تفریق اعداد (4) انیمیشن 801
تفریق اعداد (5) انیمیشن 778
دایره و اجزای آن انیمیشن 2,104
خط مماس بر دایره انیمیشن 2,297
چند جمله‌ای انیمیشن 2,266
جمع بردارها انیمیشن 2,188
تفریق بردارها انیمیشن 1,871
اعداد حقیقی انیمیشن 1,676
اثبات قانون در مثلث انیمیشن 1,731

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد