بخوانیم

تعریف گل از زندگی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
141 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دیدار پدر محمد با افراد مختلف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
216 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با ادب و رفتار با دیگران

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
216 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ارزش و عظمت لغت‌نامه دهخدا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
118 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ارتباط آرش با دریا قلی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
120 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 4

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
355 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
361 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
375 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
340 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی جملات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
299 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد