بخوانیم

لطف و مهربانی خداوند

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
413 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کودکان، سرمایه ملی کشور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
495 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کمک به نیازمندان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
473 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قهرمانان داستان‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
484 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قلی خجالتی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
493 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فعل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
859 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آخرین یاور آفتاب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
538 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عبدالله

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
513 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

صفات پهلوانی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
478 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

صرفه‌جویی در مصرف آب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
449 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد