بخوانیم

عیدانه خدا

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
467 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اگر دیگران نبودند

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
462 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

پیشنهاد دشمن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
480 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بر بال خیال

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
493 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کوچ پرستو‌‌‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
465 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

سال‌های دور از خانه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
471 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

برگه چیست؟

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
550 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

باغچه‌بان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
494 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جهان پهلوان

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
470 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مثل‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
506 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد