بخوانیم

با هم بخوانیم (ما کودکانیم)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,736 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

با هم بخوانیم (ای ایران)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
6,074 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

با هم بخوانیم (زردآلو)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,003 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

با هم بخوانیم (مهربان‌تر از مادر)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,594 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

با هم بخوانیم (انار)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,737 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

با هم بخوانیم (سبز و سبز و سبز)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
3,602 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

با هم بخوانیم (راه مدرسه)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
2,506 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

با هم بخوانیم (خدای مهربان)

نوع رسانه: فایل صوتی
حجم: 
1,956 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقصود شاعر از مثل سربازان عاشق

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
134 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم وطن در شعر درس

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
137 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد