مساحت

مساحت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,350 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه مساحت و محیط دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
250 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محاسبه محیط و مساحت اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
169 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
962 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت چند ضلعی و مساحت آن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عبارت یک جمله‌ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
68 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب چند جمله‌ای

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
65 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد