متوازی‌الاضلاع

محاسبه مساحت متوازی‌الاضلاع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
803 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم ارتفاع متوازی‌الاضلاع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
164 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

متوازی‌الاضلاع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,165 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم متوازی‌الاضلاع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
639 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت چند ضلعی و مساحت آن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد